Uživatel:

Heslo:

Nápověda

Vkládání Témat, Ankety a události

Protože všechna fóra se točí především kolem vkládání příspěvků, strávíme nějaký čas přehledem různých možností a dostupných technik. Ti, kteří jsou obeznámeni se software fóra, HTML nebo obecně BBS kódem asi raději přejdou přímo k částem popisujícím Bulletin Board Code a SMF emotikony.

Připomeňme ještě, že - díky široké modifikovatelnosti SMF fóra - se může stát, že funkce popisované v této dokumentaci nemusí být přístupné všem uživatelům ve všech fórech.

 1. Základy vkládání příspěvků
  1. Založení nového tématu
  2. Vytvoření nové ankety
  3. Přidání události do kalendáře
  4. Odpověď na příspěvek/anketu
  5. Citování příspěvku
  6. Změna nebo smazání příspěvku
 2. Standardní možnosti příspěvků
  1. Ikona zprávy
  2. Bulletin Board Code
  3. Emotikony
 3. Tagy a jejich vnořování (pro začátečníky)
 4. Rozšířené možnosti
  1. Upozornit na odpovědi.
  2. Vrátit se do tématu
  3. Nepoužívat emotikony
  4. Přílohy

Základy vkládání příspěvků

Založení nového tématu

Otevřete diskusi do které chcete přispět a klepněte na tlačítko Nové téma. (Většinou se nachází jak na začátku, tak na konci okna s diskusí podobně, jako je to zobrazeno v Úvodní nápovědě.) Klepnutí na tlačítko by mělo otevřít okno Založit nové téma. To - vedle spousty předvoleb pro úpravu příspěvku - obsahuje také dvě nejdůležitější pole: Předmět a Zpráva (nejsou sice tak označena, ale díky jejich velikosti je nepřehlédnete). Do pole Předmět vložte předmět (téma, nadpis) svého příspěvku a pak již můžete do hlavní textové oblasti psát (nebo vložit ze schránky) svou zprávu. Zprávy bez nadpisu, stejně jako samotné nadpisy bez těla, nebudou přijaty. Fórum akceptuje pouze příspěvky s oběma vyplněnými poli - předmětem a tělem zprávy. Jste-li spokojeni se svým příspěvkem v obyčejném textovém formátu, můžete jej odeslat klepnutím na tlačítko Poslat, případně si jej nejprve prohlédnout pomocí tlačítka Prohlédnout. SMF fórum ale poskytuje mnoho dalších možností k vytvoření hezkých a zajímavých příspěvků.

+  Název fóra
|- +  Název kategorie
| |- +  Název diskuse
| | |- +  Založit nové téma
Založit nové téma
Standardní možnosti byly vynechány pro zjednodušení a budou popsány později.
Předmět:
Rozšířené možnosti byly vynechány pro zjednodušení a budou popsány později.

Zkratky: stiskněte shift+alt+s pro odeslání nebo shift+alt+p pro prohlédnutí


 • Některá fóra zobrazují navigační strom na vrcholu stránky v úsporném horizontálním režimu.
 • Některá fóra mohou nabízet vedle tlačítek Poslat a Prohlédnout také možnost kontroly pravopisu pomocí tlačítka Zkontrolovat pravopis.

Vytvoření nové ankety

Anketa je v podstatě téma se specifikovanou otázkou a danými možnostmi odpovědí, vytvořená tlačítkem Nová anketa namísto výše popsaného Nové téma. Pro vložení ankety je potřeba vyplnit pole Otázka a nejméně dvě z polí Volba (vedle polí Předmět a Zpráva, vyplňovaných v každém příspěvku). Další možnosti nastavení, jako např. kolik možností může uživatel zvolit, jak dlouho bude anketa běžet a jaké podmínky musí splňovat výsledky, aby byly zobrazeny, snad nepotřebují další vysvětlení.

Chcete-li v anketě nabízet více možností než osm, nejprve odešlete anketu s osmi možnostmi, pak klepněte na tlačítko Změnit anketu a přidejte tolik nových možností, kolik potřebujete (lze zadat max. tři nové možnosti najednou).

Někteří uživatelé mohou (v některých fórech) přidat anketu k již existujícímu tématu (tato možnost závisí na konfiguraci konkrétního fóra).

Přidání události do kalendáře

Je-li tato možnost aktivována (není ve standardním nastavení SMF fóra), můžete přidat událost vybráním položky Kalendář z hlavního menu a tlačítka Poslat událost v okně kalendáře. Objeví se vám okno Založit nové téma s doplňkovými poli pro titulek události, datum a diskusi, které je oznámení určeno. Odesláním vyplněného formuláře přidáte událost do kalendáře a vytvoříte odkaz zpět na váš příspěvek.

Odpověď na příspěvek/anketu

Odpovídání na příspěvek či anketu je v podstatě totéž, jako založení nového tématu, pouze není nutné nic vkládat do pole Předmět, pokud si nepřejete změnit stávající nadpis. Chcete-li hlasovat v anketě, prostě vyberte vámi zvolenou možnost (příp. možnosti) a klepněte na tlačítko Hlasuj.

Je-li aktivní možnost 'Rychlé odpovědi', za každým příspěvkem se na stránce nachází jednoduché pole pro odpověď. V tom případě ale (rozhodnete-li se je používat) budete muset zadávat svůj BB kód a emotikony ručně.

Citování příspěvku

Jestliže chcete před reakcí příspěvek ocitovat, můžete buď klepnout na tlačíto Citovat u relevantního příspěvku a přidat vlastní komentář k citovanému textu, nebo použít tlačítka Odpovědět a Vložit citaci nacházející se ve sloupci 'Shrnutí tématu' relevantního příspěvku.

 • Je třeba poznamenat, že oba tyto způsoby vloží odkaz na původní příspěvek spolu se jménem autora a datem a časem, zatímco značka BB kódu quote pouze ocituje relevantní příspěvek bez těchto dodatečných informací.
 • Jednotlivé údaje o autorovi můžete vymazat nebo dodat samostatně pomocí atributů funkce quote, jak je ukázáno v referenční tabulce SMF Bulletin Board Code níže.

Změna nebo smazání příspěvku

Pro upravení textu příspěvku použijte tlačítko Upravit a proveďte změny. Většina fór je konfigurována tak, aby zobrazovala datum a čas poslední modifikace, ale administrátoři také mohou nastavit krátkou čekací dobu, než dojde k publikování upraveného příspěvku.

Smazání příspěvku se provede tlačítkem Smazat a následným potvrzením dialogu Smazat tuto zprávu? pomocí tlačítka OK. Některá fóra vám také povolí odstranit i celá témata nebo ankety. Tlačítka pro tento účel jsou obvykle u spodního okraje stránky.

Standardní možnosti příspěvků


Ikona zprávy::
TučnéKurzívaPodtrženéPřeškrtnuté|Svítící StínovanéBěžící text|Předformátovaný text Zarovnání vlevo Zarovnání na středZarovnání vpravo|Vodorovná čára|Velikost písmaŘez písma
Vložit FlashVložit obrázekVložit odkazVložit email Vložit FTP odkaz|Vložit tabulkuVložit řádek do tabulkyVložit sloupec do tabulky|Horní indexDolní indexNeproporcionální písmo| Vložit kódVložit citaci|Vložit seznam
Úsměv Mrknutí Smích Škleb Hněv Smutek Šok Super! Co??? Kroutím očima Vyplazuji jazyk Jsem v rozpacích Neřeknu Nerozhodný Polibek Pláč

Ikona zprávy

Toto rozbalovací menu slouží ke změně standardní ikony předmětu zprávy na nějakou lépe odpovídající náladě nebo účelu příspěvku.

Bulletin Board Code

Bulletin Board Code (zkráceně BB kód) je základní nástroj pro formátování a změnu vzhledu vašeho příspěvku. Přestože ovlivňuje prostý text velmi podobně, jako formátovací nástroje v libovolném textovém procesoru, hlavní pole Zpráva není WYSIWYG, takže si budete muset svou zprávu zobrazit tlačítkem Prohlédnout, chcete-li vidět, jak bude po odeslání vypadat.

Úplná referenční Příručka SMF BB kódu se nachází dále.

Emotikony

Přestože mohou být emotikony (též smajlíky) považovány čistě za výstřelky a rozmar, často hrají cennou úlohu v upřesnění významu napsaných slov podobně, jako intonace a výraz tváře dotvářejí význam slova mluveného. Tak jako většina dalších programů pro diskusní fóra poskytuje SMF standardní nabídku obrázků 'smajlíků', které mohou být do příspěvků vkládány klepnutím na odpovídající ikony nebo zapsáním odpovídajících kódů. Funkce Nepoužívat emotikony je přirozeně také poskytována pro případ, že nechcete zapsané kombinace znaků převést na obrázky.

Úplná referenční tabulka SMF emotikonů se nachází dále.

Tagy a jejich vnořování (pro začátečníky)

Předtím, než vypíšeme dostupná tlačítka BB kódu a jejich účel, si na jednoduchém příkladu ukážeme jejich funkci. Představme si, že potřebujete publikovat text tučným písmem. Přestože je možné nejprve klepnout na tlačítko B (Bold - tučné) a vepsat text mezi vytvořené značky (tagy), je často mnohem praktičtější nejprve napsat text, označit ho (zvýraznit) a teprve pak použít zmíněné tlačítko. Tedy například napsání textu 'text', jeho označení a klepnutí na tlačítko 'B' vyprodukuje text '[b]text[/b]', který bude nakonec (při zobrazení nebo náhledu příspěvku) zobrazen takto: text.(Nefunguje v prohlížeči Opera, který tagy vkládá na konec příspěvků.) Následným označením '[b]text[/b]'a klepnutím na tlačítko I (Italika - kurzíva) získáme text '[i][b]text[/b][/i]', který nejen že se zobrazí jako text, , ale zároveň nám ilustruje princip vnořování, což znamená že na každý nový pár značek by mělo být - podobně jako v tomto případě - nahlíženo jako na uzavřenou 'krabici' obsahující původní text a všechny již aplikované tagy.

Značky BB kódu mohou samozřejmě být také zapsány do textu přímo z klávesnice, namísto jejich vkládání klikáním na příslušná tlačítka.

Rozšířené možnosti

Následující možnosti se v některých fórech mohou objevovat standardně, zatímco v jiných jsou skryty v rozbalovacím panelu (zkuste klepnout na odkaz se šipkami!):


+ Rozšířené možnosti...
 Upozornit na odpovědi.
 Vrátit se do tématu
 Nepoužívat emotikony
Připojit:

Povolené typy souborů: txt, jpg, gif, pdf, mpg, png
Maximální velikost přílohy: 128 KB

Zkratky: stiskněte shift+alt+s pro odeslání nebo shift+alt+p pro prohlédnutí


Upozornit na odpovědi

Po zaškrtnutí budou na váš e-mail zasílána upozornění na nové odpovědi v tomto tématu.

Vrátit se do tématu

Zaškrtněte pro návrat do tématu (namísto do seznamu příspěvků) po odeslání příspěvku (Toto chování také můžete nastavit v preferencích 'nastavení vzhledu' ve svém profilu).

Nepoužívat emotikony

Zaškrtnutím tohoto pole zabráníte, aby některé kombinace znaků ve vašem příspěvku byly zobrazovány jako obrázky 'smajlíků'.

Přílohy

Je-li povolena, tato funkce umožňuje k vašemu příspěvku připojit soubory podobně, jako většina e-mailových klientů. Vše, co musíte udělat je na vašem počítači nalézt připojované soubory předtím, než stisknete tlačítko Poslat. Své přílohy můžete vymazat nebo jich přidat více pomocí modifikování příspěvků, ale nezapomínejte na toto:

 • Povolené typy příloh a jejich velikosti určují administrátoři fóra.
 • Přestože většina fór je konfigurována tak, aby zobrazila přílohy příspěvků jako jejich součást, není možné zobrazit náhled příloh, takže byste měli vždy připojovat své soubory až těsně předtím, než svůj příspěvek skutečně odešlete.